Plán akcí školy (2022-2023)

Evropský plán rozvoje (2020-2025)

Informace o používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce

Minimální preventivní program (2022-2023)

Návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu

Plán environmentální výchovy (2022-2023)

Školní preventivní strategie (2019-2024)

Program podpory zdraví (2021 – 2024)

Prováděcí plán zdravé školy (2022-2023)

Směrnice k poskytování informací

Školní řád

Školní řád – Dodatek 1

Školní vzdělávací program pro 5.ročník

Dodatek č.1 ke ŠVP ZV

Dodatek č.2 ke ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro 1.- 4.ročník

Výroční zpráva o činnosti školy (2021-2022)

Zveřejnění návrhu rozpočtu