Evropský plán rozvoje (2020-2025)

Informace o používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce

Minimální preventivní program (2021-2022)

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Plán environmentální výchovy (2021-2022)

Školní preventivní strategie (2019-2024)

Program podpory zdraví (inovace 2021)

Prováděcí plán zdravé školy (2020-2022)

Směrnice k poskytování informací

Školní řád

Školní řád – Dodatek 1

Školní vzdělávací program

Dodatek č.1 ke ŠVP ZV

Dodatek č.2 ke ŠVP ZV

Učební plán pro 1.-5.ročník

Výroční zpráva o činnosti školy (2020-2021)

Zveřejnění návrhu rozpočtu