sportovec (1) - kopie - Cyrilometodějská církevní základní škola Brno

Rekordy školy:

Běh na 300 m
Ellin Borýsková    55, 25 s
Martin Šafář           57, 47 s

Hod kriketem
Rozárie Kordulová    18,71 m
Jan Strýček                  33,80 m

Skok do dálky
Lucie Fridrichová     3,41 m
Martin Šafář               3,71 m

Hod medicinbalem 1 kg
Jana Kolečkářová      6,14 m
Martin Šafář                 8,30 m

Běh do 105 schodů
Alice Maňásková      21,72 s

Běh do 125 schodů

Lucie Fridrichová      24,44 s

Člunkový běh 4 x 10 m
Ellin Borýsková      10,82 s
Jan Strýček             10,20 s

Pětiskok
Ellin Borýsková      10,72 m
Jan Strýček             10,52 m

Shyby
Jakub Janča         7

Švihadlo za 30 s
Mariana Trčálková     64