Složení školské rady na nové funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020
ZŠ T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

Viktor Černý – viktor.cerny@seznam.cz

Radek Kamarád – radek.kamarad@seznam.cz

 

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Eva Jurčíková – eva.jurcikova@zsmaratice.cz

Mgr. Hana Palánková – hana.palankova@zsmaratice.cz

 

Za zřizovatele:

Ing. František Rochovanský – frantisek.rochovansky@mesto-uh.cz

Jitka Lopatová – Jitka.Lopatova@mesto-uh.cz