Zájmové kroužky

 

Přihláška do zájmového kroužku

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Prosíme rodiče o včasné odevzdání přihlášek do kroužků.
Odevzdané přihlášky budou datovány a přijímány pouze do naplnění kapacity jednotlivých kroužků. 

dennázev kroužkuvyučující místo konání časčástka organizace
pondělíAndromedaPavelčíková L.budova ZŠ13.30-14.30900,-DDM
Atletický
kapacita kroužku naplněna (20.9.2022)
Uherka M.sportovní hala14.00-14.45500,-
úterýKeramika 1tř.Krystová B.budova ZŠ12.15-13.151100,-DDM
Keramika 1tř.Krystová B.budova ZŠ13.15-14.151100,-DDM
Keramika 2-5tř.Krystová B.budova ZŠ15.15-16.151100,-DDM
středaNáboženství 1. a 2, 4. a 5. tř.p. Bystřickábudova ZŠ13.15-14.00
14.15-15.00
Náboženství 3. tř.p. Říhabudova ZŠ14.15-15.00
Výtvarný kroužek
kapacita kroužku naplněna (12.9.2022)
Lancová L.budova ZŠ14.00-15.00500,-
čtvrtekFotografickýTřísková A.budova ZŠ14.00–15.00500,-
 Sportovní gymnastika
kapacita kroužku naplněna (12.9.2022)
Maršálková A.budova ZŠ14.15-15.00500,-

Poznámka:
Náboženství začíná výuku 14. 9. 2022
Kroužky pořádané ZŠ Mařatice začínají v týdnu od 12. 9. 2022
KroužkyDDM začínají od 3.10. 2022

Atletický kroužek bude probíhat ve Sportovní hale v Uherském Hradišti. Děti budou na sportovní halu odvedeny paní vychovatelkou a po ukončení budou přivedeny zpět do školy.

Přihlášky na kroužky budou k dispozici na webových stránkách, u třídních učitelek, pana učitele a vedoucí vychovatelky. Vyplněné přihlášky jim můžete také odevzdat v termínu do 16. 9. 2022.
Platba za kroužky se hradí hotově příslušnému vyučujícímu na první hodině kroužku.

Na kroužky pořádané DDM je nutné se přihlašovat elektronicky prostřednictvím webových stránek DDM.

 

 
 
 

Plánované akce