CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PLATNÉ OD 1.9.2020

Plná cena obědu:
suroviny 23,00 Kč – 35,00 Kč (možný příspěvek z FKSP) + mzdové a ostatní osobní náklady 33,00 Kč + režijní náklady 4,00 Kč + zisk 8,00 Kč = maximálně 80,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených skupin.

1) Stravování dětí MŠ:

a) 3 – 6 let

přesnídávka    8,00 Kč
oběd  23,00 Kč
svačina    7,00 Kč
celkem 38,00 Kč

b) 7 – 10 let

přesnídávka    8,00 Kč
oběd  29,00 Kč
svačina    7,00 Kč
celkem 44,00 Kč

2) Stravování žáků:

a) 7 – 10 let        cena obědu = cena surovin    29,00 Kč

b) 11 – 14 let      cena obědu = cena surovin    31,00 Kč

c) 15 a více let    cena obědu = cena surovin    35,00 Kč

3) Zaměstnanci ZŠ T.G.Masaryka:

při přítomnosti na pracovišti minimálně 3,0 hodiny:
cena obědu = cena surovin – příspěvek z FKSP                     24,00 Kč

4) Zaměstnanci jiné školy

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk                  80,00 Kč

5) Cizí strávníci

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladůn + cena režií + zisk                 80,00 Kč

6) Doplňková činnost – přesnídávky, odpolední svačiny pro žáky ZŠ T.G.Masaryka:

Plná cena: suroviny 10,00 Kč + mzdové a osobní náklady 8,00 Kč + režijní náklady 2,00 Kč + zisk 2,00 Kč
Přesnídávka                     22,00 Kč
Odpolední svačinka      22,00 Kč

Plná cena obědu neodhlášeného žáka:

cena obědu = cena surovin + mzdové a ostatní osobní náklady + režijní náklady

3 – 6 let  60,- Kč
7 – 10 let  66,- Kč
11 – 14 let  68,- Kč
15 a více let  72,- Kč