CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PLATNÉ OD 1.9.2022

Plná cena obědu:
suroviny 29,00 Kč – 41,00 Kč (možný příspěvek z FKSP) + mzdové a ostatní osobní náklady 44,00 Kč + režijní náklady 8,00 Kč + zisk 7,00 Kč = maximálně 100,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených skupin.

1) Stravování dětí MŠ:

a) 3 – 6 let

přesnídávka  10,00 Kč
oběd  29,00 Kč
svačina    9,00 Kč
celkem 48,00 Kč

b) 7 – 10 let

přesnídávka   10,00 Kč
oběd   35,00 Kč
svačina    9,00 Kč
celkem 54,00 Kč

 

2) Stravování žáků:

a) 7 – 10 let        cena obědu = cena surovin    35,00 Kč

b) 11 – 14 let      cena obědu = cena surovin    37,00 Kč

c) 15 a více let    cena obědu = cena surovin    41,00 Kč

3) Zaměstnanci ZŠ T.G.Masaryka:

při přítomnosti na pracovišti minimálně 3,0 hodiny:
cena obědu = cena surovin – příspěvek z FKSP                     28,00 Kč

4) Zaměstnanci jiné školy

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk                  100,00 Kč

5) Cizí strávníci

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk                  100,00 Kč

6) Doplňková činnost – přesnídávky, odpolední svačiny pro žáky ZŠ T.G.Masaryka:

Plná cena: suroviny 13,00 Kč + mzdové a osobní náklady 12,00 Kč + režijní náklady 3,00 Kč + zisk 2,00 Kč
Přesnídávka                    30,00 Kč
Odpolední svačinka       30,00 Kč

Plná cena obědu neodhlášeného žáka:

cena obědu = cena surovin + mzdové a ostatní osobní náklady + režijní náklady

3 – 6 let  81,- Kč
7 – 10 let  87,- Kč
11 – 14 let  89,- Kč
15 a více let  93,- Kč