CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PLATNÉ OD 1.1.2022

Plná cena obědu:
suroviny 27,00 Kč – 39,00 Kč (možný příspěvek z FKSP) + mzdové a ostatní osobní náklady 35,00 Kč + režijní náklady 5,00 Kč + zisk 8,00 Kč = maximálně 87,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených skupin.

1) Stravování dětí MŠ:

a) 3 – 6 let

přesnídávka  10,00 Kč
oběd  27,00 Kč
svačina    9,00 Kč
celkem 46,00 Kč

b) 7 – 10 let

přesnídávka   10,00 Kč
oběd   33,00 Kč
svačina    9,00 Kč
celkem 52,00 Kč

2) Stravování žáků:

a) 7 – 10 let        cena obědu = cena surovin    33,00 Kč

b) 11 – 14 let      cena obědu = cena surovin    35,00 Kč

c) 15 a více let    cena obědu = cena surovin    39,00 Kč

3) Zaměstnanci ZŠ T.G.Masaryka:

při přítomnosti na pracovišti minimálně 3,0 hodiny:
cena obědu = cena surovin – příspěvek z FKSP                     28,00 Kč

4) Zaměstnanci jiné školy

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk                  87,00 Kč

5) Cizí strávníci

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladůn + cena režií + zisk                 87,00 Kč

6) Doplňková činnost – přesnídávky, odpolední svačiny pro žáky ZŠ T.G.Masaryka:

Plná cena: suroviny 12,00 Kč + mzdové a osobní náklady 9,00 Kč + režijní náklady 2,00 Kč + zisk 2,00 Kč
Přesnídávka                   25,00 Kč
Odpolední svačinka      25,00 Kč

Plná cena obědu neodhlášeného žáka:

cena obědu = cena surovin + mzdové a ostatní osobní náklady + režijní náklady

3 – 6 let  67,- Kč
7 – 10 let  73,- Kč
11 – 14 let  75,- Kč
15 a více let  79,- Kč