Vážení rodiče, učitelé a děti,

v rámci mé práce se snažím pomáhat dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou.

Pomáhám vytvářet příjemnou a bezpečnou školní atmosféru, týmovou spolupráci celého pedagogického sboru a otevřenou komunikaci mezi rodinou a školou.

Kdo za mnou může přijít?

Děti, které…
…mají problémy se spolužáky, s kamarády.
…mají problémy s učiteli.
…mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.
…mají problémy s učením.
…se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.
…si potřebují popovídat a neví s kým.
…potřebují ……………………

Rodiče, kteří…
…mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.
…mají výchovné problémy s dítětem.
…chtějí svému dítěti více porozumět.
…mají výukové problémy se svým dítětem.
…mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.
…si chtějí popovídat a slastech a strastech rodičovství.

Učitelé, kteří…
…chtějí více poznat svoje žáky.
…chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
…chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
…řeší výchovné problémy žáků.
…řeší výukové problémy svých žáků.
…mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
…si chtějí jenom popovídat o dění ve škole.

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který zákonní zástupci vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku každého školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí  a Etickým kodexem práce školních psychologů, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR – Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů)

Služby školního psychologa jsou bezplatné.

Kontakty na mne:

Ve škole pracuji v tyto dny:
pondělí, úterý v době 8.00 – 14.30 hod.
středa v době 8.00 – 12.00 hod.

+ konzultační hodiny dle domluvy

E-mail:  kristyna.hrichova@zsmaratice.cz

Mou pracovnu najdete na hlavní budově v 1. patře.

Vzhledem k tomu, že v  průběhu dne pracuji s dětmi individuálně či skupinově, nemusíte mne v pracovně vždy zastihnout.  V ostatní pracovní dny pracuji v jiné základní škole.

Proto doporučuji si konzultace domluvit vždy předem, nejlépe e-mailem, případně prostřednictvím třídní učitelky. Po domluvě je možné sjednat konzultaci také mimo konzultační hodiny.

 

Těším se na viděnou, Kristýna Hrichová

 

Kontakty na odborná pracoviště