1.Martina Schrottová1.A
2.Zuzana Křiváková1.A
3.Igor Osoha1.B
4.Jan Kletvík1.B
5.Veronika Konečná1.C
6.Veronika Bočková2.A
7.Kateřina Dvořáková2.A
8.Petra Maňásková2.B
9.Dana Hanusová2.B
10.Lucie Kupečková3.A
11.Petra Šťastná3.A
12.Ondřej Staněk3.B
13.Jakub Šohajek3.B
14.Gabriela Dvouletá4.A
15.Magdalena Doložílková4.A
16.Jitka Honsová4.B
17.Petra Stránská4.B
18.Dagmar Lapčíková5.A
19.Petra Zemková5.A
20.Kateřina Uherková5.B
21.Radim Šťastný5.B