I když se žáci 1. C neradovali ze sněhových vloček, přesto jsme si ve třídě vytvořili svatomartinskou náladu a přivítali symbolicky svatého Martina, římského vojáka a později světce a zakladatele kláštera. Prostřednictvím obrázků a legendy o svatém Martinovi jsme zdůraznili jeho poslání pomáhat druhým lidem. Co patří i podle chuti k tomuto dni, husa, víno, sladké rohlíčky byly ve velkém obrázku se skrytými příklady, které žáci řešili na interaktivní tabuli. Ve třídě si každý udělal bílého koníčka, takže ve skrytu duše každého žáčka se naplnila známá zimní pranostika.