Evropský plán rozvoje (2020-2025)

Informace o používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce

Minimální preventivní program (2023-2024)

Návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu

Plán environmentální výchovy (2023-2024)

Školní preventivní strategie (2019-2024)

Program podpory zdraví (2021 – 2024)

Prováděcí plán zdravé školy (2022-2023)

Směrnice k poskytování informací

Školní řád

Školní vzdělávací program 

Výroční zpráva o činnosti školy (2021-2022)

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu