Školní metodička prevence Mgr. Magda KALÁČOVÁ

Vám pomůže, když:

  • máte pocit, že je s Vaším dítětem něco v nepořádku a máte podezření na výskyt rizikového chování (např. je mu ubližováno, dostalo se do nevhodné party, chodí nerado do školy nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu, výrazně změnilo své chování, chová se zvláštně a nerozumíte mu, trápí se a je nešťastné, tráví většinu času u počítače a odmítá cokoli jiného, přišlo do styku s návykovou látkou, odmítá jíst nebo po jídle často zvrací atd.)
  • potřebujete získat informace o rizikovém chování (např. záškoláctví, šikana, kyberšikana, agresivita, násilí, vandalismus, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství a netolismus, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě atd.)
  • nacházíte se ve složité situaci, která souvisí s rizikovým chováním a se kterou si nedovedete sami poradit
  • potřebujete doporučit či zprostředkovat odbornou pomoc z oblasti rizikového chování (spolupráce s dalšími odborníky a pracovišti)

 

Konzultační hodiny:

středa dle domluvy

E- mail: magda.kalacova@zsmaratice.cz