CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PLATNÉ OD 1. 9. 2024

Plná cena obědu:
suroviny 31,00 Kč – 43,00 Kč (možný příspěvek z FKSP) + mzdové a ostatní osobní náklady 49,00 Kč + režijní náklady 6,00 Kč + zisk 12,00 Kč = maximálně 110,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených skupin.

1. Stravování dětí MŠ:

a) 3 – 6 let

přesnídávka  11,00 Kč
oběd  31,00 Kč
svačina  10,00 Kč
celkem 52,00 Kč

 

b) 7 – 10 let

přesnídávka   11,00 Kč
oběd   37,00 Kč
svačina   10,00 Kč
celkem 58,00 Kč

 

2. Stravování žáků:

a) 7 – 10 let        cena obědu = cena surovin    37,00 Kč

b) 11 – 14 let      cena obědu = cena surovin    39,00 Kč

c) 15 a více let    cena obědu = cena surovin    43,00 Kč

3.  Zaměstnanci ZŠ T.G.Masaryka:

při přítomnosti na pracovišti minimálně 3,0 hodiny:
cena obědu = cena surovin – příspěvek z FKSP                     30,00 Kč

4. Zaměstnanci jiné školy

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk                  110,00 Kč

5. Cizí strávníci

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk                  110,00 Kč

6. Doplňková činnost – přesnídávky, odpolední svačiny pro žáky ZŠ T.G.Masaryka:

Plná cena: suroviny 14,00 Kč + mzdové a osobní náklady 16,00 Kč + režijní náklady 2,00 Kč + zisk 3,00 Kč
Přesnídávka                     35,00 Kč
Odpolední svačinka        35,00 Kč

7. Plná cena obědu neodhlášeného žáka:

cena obědu = cena surovin + mzdové a ostatní osobní náklady + režijní náklady

3 – 6 let  86,- Kč
7 – 10 let  92,- Kč
11 – 14 let  94,- Kč
15 a více let  98,- Kč