Složení školské rady na nové funkční období od 12. 07. 2021 do 11. 07. 2024
Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55,
příspěvkové organizace

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):
Předsedkyně školské rady:       Mgr. Veronika Leštinská – Lestinska@oauh.cz
Místopředseda školské rady:   Mgr. Jan Kletvík – jan.kletvik@seznam.cz

Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Magda Kaláčová – magda.kalacova@zsmaratice.cz
Mgr. Jana Kurtišová – jana.kurtisova@zsmaratice.cz

Za zřizovatele:
Jitka Lopatová – jitka.lopatova@mesto-uh.cz
Ing. František Rochovanský – frantisek.rochovansky@mesto-uh.cz