Logopedická třída je určena výhradně dětem s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do základní školy. Tyto děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Být zdravým ve zdravém světě. “

Dětem, které mají narušenou komunikační schopnost v kombinaci se zrakovou, sluchovou či tělesnou vadou, poskytuje garanci příslušné speciální centrum, které navrhuje způsob péče a vzdělávání.
V logopedické třídě je menší počet žáků, aby byl zajištěn individuální přístup při nápravě řeči, která probíhá každodenně během celé výuky. Kromě běžných předmětů mají žáci této třídy i hodinu speciální logopedické péče.

Do logopedické třídy jsou zařazováni žáci nejen z Uherského Hradiště, ale i z jeho širokého okolí. Garanci péče poskytuje Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Brno, Veslařská 234 – odloučené pracoviště Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1292. Po ukončení prvního ročníku mají žáci možnost pokračovat ve druhé logopedické třídě nebo mohou být začleněni do běžných tříd základní školy.

Bližší informace k zařazení dětí do této třídy je možné získat na telefonním čísle 576 514 063739 008 901.