Žáci 3.A si s jednodenním předstihem k oslavě narození Jana Amose Komenského vyměnili role s třídní učitelkou a vyzkoušeli si přiblížit pochopení pedagogické činnosti a její zodpovědnost. Dopředu si vylosovali jeden
z předmětů – český jazyk, anglický jazyk nebo matematiku. K tomuto si doma připravili krátkou výukovou aktivitu pro své spolužáky, paní učitelku i asistentku pedagoga. A o tom, že svou roli brali odpovědně se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Na závěr vyučování společně vyběhli na školní zahradu, kde plnili Velikonoční kvíz plný úkolů týkajících se svátků jara a našich tradic.