I v letošním roce do školy zavítali herci z umělecké agentury Pierrot s ukázkou scénického čtení, které vede děti k aktivní četbě, rozvíjí jejich fantazii, vyjadřovací schopnosti, učí je souhře a komunikaci, může také podpořit
výtvarnou kreativitu při výrobě rekvizit.
Tentokrát to byla ukázka z knihy Jana Wericha Fimfárum, kde najdeme devadesát humorných pohádek. Jedna z nich nese název O rybáři a jeho ženě. Tuto pohádku děti zhlédly. Během četby doplněné obrázkovými
ilustracemi s napětím sledovaly, zda se touha po majetku a moci vyplatí. Navíc do hraní na „jevišti“ zasáhly jako herci. Akce je inspirovala k vlastnímu výběru prózy a jejímu scénickému ztvárnění.