Pokud navštívíte Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, tak se dozvíte mnohé zajímavosti o Velkomoravské říši, které možná neznáte. Právě to jsme zažili v rámci výuky vlastivědy ve 4.B. třídě. Příběhem stálé expozice Velká Morava nás provedl chlapec jménem Mojslav, jenž se v době Velké Moravy narodil a celý život na tomto území prožil. Po skončení výkladu jsme si ověřili naše znalosti formou skupinové práce a pracovních listů.