Do naší školy zavítalo planetárium mobilního typu. Po rozložení kupole děti čekaly programy o
vesmíru a světě kolem nás. Mladší žáci zhlédli v současnosti nejúspěšnější film světových planetárií
Polaris. Příběh vyprávěl o setkání polárního medvěda a zcestovalého zvídavého tučňáka. Tím se
odstartovalo jejich velké dobrodružství, ve kterém společnými silami přestavěli starou ponorku na
vesmírný koráb, v němž letěli do vesmíru a zažili spoustu dobrodružství.
Žáci 4. ročníku získali spoustu poznatků o Slunci v projekci Slunce naše živá hvězda a páťáci se ve
filmu Ze Země do vesmíru seznámili se Sluncem a jednotlivými planetami Sluneční soustavy,
některými zajímavými měsíci a planetkami, pásy asteroidů a komet. Dále se podívali na různé tipy
galaxií, mlhovin a hvězdokup. Ukázali si vznik a zánik hvězd. Seznámili se s historickými názory na
vesmír a vývojem pozorování oblohy do současnosti.
Pro všechny to byl velký zážitek.
Své poznatky uplatní i ve výtvarné výchově, kde toto téma budou dále zpracovávat. Díla budou
koncem listopadu k vidění na spojovací chodbě v budově školy.