Děkujeme žákyním naší školy Alžbětě Kolískové, Kristýně Kubenové, Rozárii Kordulové a Nině Šťastné za reprezentaci v předvýběrovém kole 47. ročníku přehlídky dětských interpretů lidových písní oblast Uherskohradišťsko
Zazpívej, slavíčku.