Děti naší školy tráví svůj volný čas v zájmových kroužcích, které probíhají 1x týdně pod vedením zkušených lektorů. Rozvíjí si vlastní kreativitu a fantazii, zpracovávají zážitky a nově nabyté informace.

Naše škola nabízí tyto kroužky:

Andromeda – Přírodovědný kroužek je určen především pro zvídavé děti, které jeví zájem o přírodu. Často využívají krásného prostředí kolem školy, poznávají rostliny, živočichy a dětem je tak umožněn přímý kontakt s přírodou.

Veselá věda – Vědecký kroužek přináší dětem plno zajímavých a netradičních pokusů, které jim rozvíjí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled a zároveň naplňuje jejich zvídavost. Cílem kroužku je děti seznámit s  přírodovědnými, fyzikálními a chemickými pokusy. Žáci si tak vyzkouší, jaké to je, stát se malým vědcem.

Keramika – Kroužek keramika je ideální pro děti, které rádi tvoří. Učí se pracovat s keramickou hlínou, tvořit pěkné, netradiční výrobky a jsou seznámeni s modelářskými technikami. Používají nejen své ruce, ale i různé pomůcky. Hotové výrobky si děti odnesou domů.

Němčina – Daný kroužek je určen pro žáky, kteří si chtějí obohatit své jazykové dovednosti a naučit se tak kromě angličtiny další světový jazyk. Němčina je vyučována zábavnou, srozumitelnou formou, zaměřena na základní znalost gramatiky a správnou výslovnost.

Italština – Žáci si osvojí úplné základy jazyka, naučí se slovní zásobu a fráze, které budou postupně prohlubovat. Lekce jsou zaměřeny na správnou výslovnost, komunikační dovednosti a seznámení se základy italské gramatiky.

Mařaťánek – Kroužek je vhodný pro chlapce i děvčata, kteří mají zájem o zpěv, hudbu a tanec. Vyzkouší si tanec v páru i práci v kolektivu. Naučí se krokové variace, které rozvíjí pohybovou průpravu pro lidové tanečky. Základem jsou písničky, které se děti naučí v průběhu roku. Žáci vystupují na společenských akcích v doprovodu harmoniky.

„Každý úspěch, ať už malý či velký, posiluje jejich sebevědomí a motivaci k dalšímu rozvoji.“