Přihláška do zájmového kroužku

Přihláška do zájmového kroužku

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Prosíme rodiče o včasné odevzdání přihlášek do kroužků.
Odevzdané přihlášky budou datovány a přijímány pouze do naplnění kapacity jednotlivých kroužků. 

Na kroužky pořádané DDM a Veselá věda je nutné se přihlašovat elektronicky prostřednictvím příslušných webových stránek.

dennázev kroužkuvyučující místo konání časčástka
za 1. pololetí
organizace
pondělíVeselá věda
bude upřesněnobudova ZŠ14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
1490,-Veselá věda
Francouzština
p. Holábudova ZŠ15.15 -16.00500,-
Andromeda
(přírodovědný kroužek)
p. Pavelčíkovábudova ZŠ13.45 – 14.451000,-
(říjen – květen)
DDM
úterýKeramika 1.tř.p. Krystovábudova ZŠ13.15 -14.151200,-
(říjen – květen)
DDM
Keramika 2. – 3.tř.p. Krystovábudova ZŠ14.15 -15.151200,-
(říjen – květen)
DDM
Keramika 4. – 5.tř.p. Krystovábudova ZŠ15.15 -16.151200,-
(říjen – květen)
DDM
 Squash
p. Břeňsportovní hala14.00 – 15.00500,-
 Taneční
p. KvapilováKZ Mařatice15.30 – 16.301500,-
(říjen – květen)
DDM
středaNáboženství 1.tř.p. Blahovábudova ZŠ13.00 – 13.45
Náboženství 2.tř.
p. Bystřickábudova ZŠ13.15 – 14.00
Náboženství 3.tř.p. Blahovábudova ZŠ14.00 – 14.45
Náboženství 4. – 5.tř.
p. Bystřickábudova ZŠ14.15 – 15.00
Italštinap. Lukešovábudova ZŠ14.15 – 15.00500,-
čtvrtekMařaťánek
(folklorní kroužek)
p. Hagenbruchbudova ZŠ13.45 – 14.30500,-
 Němčina
p. Hagenbruchbudova ZŠ14.45 – 15 30500,-

Poznámka:
Náboženství začíná výuku 13. 9. 2023
Kroužky pořádané ZŠ Mařatice začínají v týdnu od 18. 9. 2023
Kroužky z DDM začínají od 2.10. 2023

Squash bude probíhat ve Sportovní hale v Uherském Hradišti. Děti budou do sportovní haly
odvedeny p. PaedDr. Uherkou a po ukončení budou přivedeny zpět do školy.

Přihlášky na kroužky jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Vyplněné přihlášky i platbu odevzdejte, prosím, do 15. 9. 2023 vedoucí školní družiny
p. Bc. Maršálkové.