Přehoupli jsme se do poloviny červnového měsíce a nezadržitelnými kroky se blížíme k našemu pohádkovému cíli. Druhý červnový týden jsme trávili čas na školním hřišti a zahradě a užívali si zase sluneční paprsky. Děti si opět zasoutěžily v týmech, a to při společné hře „Najdi štěstí“, ke které využily celou naši zahradu, a hlavně svůj bystrý zrak. Ano, správně tušíte, všichni hledali čtyřlístky 🙂 . Také jsme si vyzkoušeli, jaké by to bylo být princeznou či princem, kteří musí prokázat svou urozenost  a udatnost. Takže si děti vyzkoušely, jak správně držet luk a šíp a střílet z něj. Jak si „nezamotat“ nohy při tanci, či jestli je dost urozené umět si přišít knoflík nebo oškrábat brambory. Taky jsme hráli míčové hry, trénovali šplh a na pískovišti stavěli různé hrady, cesty a mosty. A příští týden se budeme těšit na Pohádkovou stezku.