Listopadem končí změny v přírodě a této symboliky využili žáci 1. C k připomenutí Vzpomínky na věrné zemřelé. V areálu školy, u pomníku, jsme uctili památku obětí v obou světových válkách. Ve třídě si vše vysvětlili, zdůraznili slovo Mír i pro tuto dobu a každý přidal také své krásné zážitky ze života svých rodinných příbuzných, kteří již zde mezi námi nejsou. Potom děti vypracovávaly pracovní listy s různými matematickými, jazykovými a
výtvarnými úkoly.