Výsledky voleb do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Výsledky voleb do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků