Vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákonných zástupců dětí navštěvujících
Základní školu T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, příspěvková organizace

Z celkového počtu 192 předaných dotazníků bylo zpět vráceno 124 kusů.

Dotazník spokojenosti zákonných zástupců dětí – vyhodnocení