,,Héj hop!“ ,, Héj rup!“,, Pravá zabere, levá kontra.“ Takové výkřiky se ozývaly  na slepém rameni řeky Moravy ve Vnorovech, kde se třeťáci z Mařatic snažili ovládat rafty, na které se nalodili v přístavu. Začátky byly těžké, na konci  plavby z raftů však vystoupili pyšní  mladí vodáci. Zvládli dokonce projet plavební komorou, udělat několik otoček na místě a se spokojenými výrazy přirazit zpátky ke břehu.

Do přístavu třeťáci vyrazili na kolech v doprovodu 5 dospělých. I když počasí neustále hrozilo deštěm, dorazili jsme do našeho cíle suší. Všechny děti byly velmi ukázněné a na jejich tvářích celou cestu zářil úsměv.

Výlet třeťáci ukončili ve Veselí v parku, odkud byl zajištěn odvoz kol zpět do Mařatic a děti jely vlakem. V parku v kavárně je čekal pořádný oběd pro sportovce a 2 hodiny nikdy nekončících společných her. Cesta vlakem už byla pro všechny za odměnu. Tak už se těším, co podniknou příště.