Ve třídě 3.A se to v týdnu od 2.května hemžilo mladými učiteli. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet tuto nelehkou úlohu. Zájemci si ve dvojicích připravili program do jimi zvolených předmětů. Jejich paní učitelka se přidala mezi žáky a poctivě plnila všechny zadané úkoly. Tak jsme si užili zajímavou výtvarku, pracovku, hudebku, ale také tělocvik nebo matematiku. Jazyk český si zatím nezvolil nikdo, tak třeba příště.