Vážení rodiče, milé babičky a dědečci,

srdečně Vás zveme na výstavku výrobků žáků školní družiny, kterou naleznete na spojovací chodbě. Vánoční čas jsme si zpříjemnili tvořením, na které nám přispělo SRPDŠ. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za finanční podporu.

Přijďte se podívat, jak se výrobky dětem povedly.

Všem přejeme hezké Vánoce a klidné svátky

Vychovatelky ŠD