Poslední předvánoční den jsme zahájili ve školní jídelně koledami, recitací a společným zpíváním.
Vánoční atmosféra se přenesla do tříd, kde si děti předaly dárky a připomněly tradiční zvyky.
Završením svátečního dne bylo zhlédnutí české pohádky Největší dar, která nám všem vytvořila tu
správnou zimní náladu.