V rámci Mikulášského projektového dne jsme přivítali ve třídě 4.A maminky i babičky, které nám
přišly pomoci s výrobou adventních věnců. Můžeme říct, že se nám to společně opravdu vydařilo.
Panovala u nás příjemná nálada a výborně jsme se bavili.