Žáci 1.B si dnes v knihovně v Mařaticích slavnostně převzali své čtenářské průkazy a půjčili si první knížku. S paní knihovnicí si nejdříve povídali, jak knihovna funguje a zopakovali si pravidla, jak se ke knihám správně chovat. Poslechli si veselou pohádku z knihy M. Macourka a seznámili se s celou knihovnou. Pak už měli školáci nelehký úkol, vybrat si jednu knížku, kterou si mohli vypůjčit a odnést domů. Tímto setkáním zahájili prvňáci pravidelné návštěvy knihovny a na tu březnovou už se těší nyní.