Žáci V. A se vydali v rámci vlastivědy a literární výchovy do Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti na besedu Tvář první republiky. Nejdříve si zopakovali něco z historie, zhlédli úryvek z filmu Škola základ života a poté se seznámili s autory, kteří v této době žili a psali, ale také se současnými autory, kteří se v knihách k tomuto období vrací. Na závěr je čekalo scénické čtení a skupinová práce, kdy se zamýšleli nad významem slov, se kterými se již v současné době nesetkávají.