V minulém a tomto týdnu si děti naší školy vyzkoušely v rámci tělesné výchovy nový atraktivní sport SQUASH. Postupně po třídách navštívily městskou sportovní halu a na místních kurtech se squashovou raketou odehrály první údery míčku o stěny včetně té skleněné. Dětem se to moc líbilo a mají i možnost přihlásit se do squashového kroužku.