Příležitost dovědět se zajímavosti o práci myslivce a obecně o myslivosti využili také páťáci. Myslivkyně, paní Kollová, přivezla na ukázku ke svému vyprávění nejen trofeje a kůže lesních živočichů, ale také svou jezevčici, která ji na cestách lesem pravidelně doprovází. Povídání se zaměřilo na činnosti prováděné v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři a k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků. Zajímaly nás nejen zbraně a jejich využití, ale také různé vábničky a historky z lovu. Společně jsme obdivovali kožešiny a seznámili jsme se nejen se zákony lesa a života v něm, ale také s pomocí a hrozbou člověka pro lesní živočichy.