Letošní školní rok si plánujeme užít. A proto jsme jej zahájili přespáním ve třídě. Navzdory dešti jsme rozdělali na zahradě oheň a opekli, co se dalo. Špekáčky, párky, sýry, „maršmelouny“… Během večera se všem podařilo vyřešit únikovou hru „Zamčená třída“ a zvládnout stezku odvahy bez úhony… Našel se čas i na nejrůznější hry.