Poslední listopadový den si naši prvňáčci náramně užili. Po příchodu do třídy na ně čekalo velké překvapení. Tento školní den byl pro ně jiný a slavnostní. Děti si poslechly pohádku o kouzelníkovi Slovomelovi, který začaroval nezbedná písmenka. Rozzlobil se na ně, že se neumí k sobě hezky chovat, neváží si sebe a nezaslouží si být v žádné knize. Děti jim chtěly pomoci, splnily pět náročných úkolů a získaly pět klíčů. Nakonec písmenka zachránily a dostaly krásné Slabikáře. Společně se těší na nádherný svět písmenek, který na ně čeká. Za odměnu si pochutnaly na zdravé ovocné svačince a odnesly si domů na památku pamětní listy.

Všech pět klíčů tady máme,
Slovomela zavoláme.
Všichni jsme se polepšili,
knihu jsme snad zachránili!