V rámci ročního plánu členů ŠPP ve středu 5. října proběhlo již druhé setkání všech asistentů pedagoga s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Všichni naši asistenti budou v průběhu roku absolvovat vzdělávací školení a diskuzní semináře, které napomohou k rozvoji dalších profesních kompetencí.

Středečním tématem bylo Specifika vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v logopedické třídě a na prvním stupni základní školy. Další setkání se uskuteční v půlce října a bude zaměřeno na jazykové roviny, vývojovou dysfázii a praktické použití didaktických pomůcek, které napomáhají k nápravě výše zmíněných potíží.