I v letošním roce do školy zavítali herci z umělecké agentury Pierrot s ukázkou scénického čtení, které vede děti k aktivní četbě, rozvíjí jejich fantazii, vyjadřovací schopnosti, učí je souhře a komunikaci, může také podpořit výtvarnou kreativitu při výrobě rekvizit. Tentokrát nám představili dvě pohádky Miloše Macourka  „Zuzanka a písmenka“ a „Žlutá bunda s pokaženým zipem“. V jednoduchých příbězích žákům nabídli prostor pro velkou hru s nadsázkou, při které se všichni dobře bavili. Věříme, že mnohé žáky bude akce inspirovat k vlastnímu výběru prózy a jejímu scénickému ztvárnění.