Měsíc říjen patřil na naší škole sběru starého papíru.
Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv množstvím. Naši sběrači naplnili dva celé kontejnery a pomohli tak ochránit kus živé přírody.
Nejúspěšnějšími třídami se pro letošní rok staly 2.C, 2.A a 5.A.

Sběr papíru - Oficiální stránky ZŠ Trhový Štěpánov