Žáci 5. B si v rámci Komunikační a slohové výchovy pozvali k rozhovoru dva naše pracovníky školy, pro které si připravili soubor otázek. Po rozhovoru s nimi si ve skupinách otázky a odpovědi hostů, kterým děkujeme za ochotu, přepsali a vystavili ve třídě.