Ve čtvrtek 9.2. proběhla školní recitační přehlídka. Ve třídních kolech byli vybráni zástupci, kteří svoji třídu reprezentovali ve školním kole. Letos vystoupilo se svým přednesem před spolužáky, porotou a rodiči 44 recitátorů. Porota sledovala tempo, způsob, výstižnost i délku přednesu. Zazněly básně známé i méně známé, legrační i napínavé… Za ochotu pilovat recitaci, naučit se text i vystoupit před velkým obecenstvem si ocenění nakonec zasloužili úplně všichni.