Česká společnost ornitologická každoročně organizuje sčítání ptáků u krmítek.
Sčítání není soutěž, ale vědecký výzkum. Zapojit se může široká veřejnost a samozřejmě i naše děti s pomocí rodičů a prarodičů. Ornitologové tak dostávají důležité údaje o chování zimujících ptáků a také přehled, které druhy ptactva jsou ohroženy nebo naopak přibývají. Způsob zapisování a sčítání najdete na webu ptacihodinka.birdlife.cz.

Ptáci na krmítku - Městská knihovna v Praze