Ve čtvrtek 21. prosince se uskutečnil závěr projektu, kterému předcházel měsíc příprav a tvoření. O vánoční atmosféru se v úvodu postaral folklórní soubor Mařaťánek se svým pásmem. Než se ale děti mohly sejít ve školní jídelně a poté zahájit prodej, musely vykonat spoustu práce. Nejdříve si každá třída vybudovala firmu, které žáci vymysleli jméno a logo. Dlouho se ve třídách diskutovalo o tom, čím se vlastně firma bude zabývat, jaký sortiment bude vyrábět. Vypočítat vstupní náklady, stanovit cenu výrobků a zvolit vhodnou strategii prodeje nebylo vůbec jednoduché. Děti si však pod skvělým vedením paní učitelek a pana učitele se vším hravě poradily. V nabídce nechyběly drobné dárečky, výrobky ze dřeva, papíru, korálků, přírodnin, ale také výborné sladké a slané pochoutky. Každý si v bohaté nabídce vybral to nejlepší. O tom, že se dětem jarmark opravdu vydařil, svědčí, že nikomu nezůstaly žádné výrobky a po ukončení si spočítaly, zda se jim podařilo nějaké peníze vydělat. Část ze zisku jsme se rozhodli věnovat na dobročinné účely.
Poděkování patří SRPDŠ, které zajistilo vstupní kapitál, aby firmy mohly vzniknout, ale především paní učitelkám a panu učiteli, kteří dětem s podnikáním pomohli.