V posledních letech navštěvují naši školu také žáci s odlišným mateřským jazykem. Jedním z nich je Christopher, který mluví americkou angličtinou. Aby se mohl dobře začlenit nejen do třídního kolektivu, ale i do společnosti, navštěvuje individuální výuku českého jazyka. Aktivitami a didaktickými hrami se pomalými krůčky učí slova, věty a české zdvořilostní fráze. Na druhou stranu je však jeho rodilý jazyk benefitem pro nás ostatní.