Děti z 1.B oslavily příchod jara letos netradičně, pozvaly si do třídy své babičky a užily si učení jinak.
Nejdříve jsme se společně seznámili a představili se, pak už v týmech začala opravdová škola. Čekalo nás obrázkové čtení,  květinové počítání, pobyt na školním hřišti, vytvářeli jsme společně herbář jarních květin a dokonce jsme si i zazpívali a zatancovali. Babičky nám přinesly i nějaké dobroty a zasloužili jsme si i pohádku, která byla složena pouze pro prvňáčky naší třídy. Na závěr dopoledne babičky dostaly od dětí kytičku z keramiky, která jim může dělat radost po celý rok. Posledním společným úkolem bylo setí obilí, a tak máme ve třídě každý svou malou zahrádku. Moc děkujeme babičkám za jejich pomoc a příjemnou společnost a rádi je uvidíme zase někdy mezi námi.
Třídní projektový den podporoval rozvoj sociálních, komunikativních a občanských kompetencí, s důrazem na rozvíjení kulturních tradic a přírodních hodnot, mezilidských vztahů a sebepoznání.