I když je naše čtenářská dovednost na začátku, rádi jsme přijali pozvání do místní knihovny. S paní knihovnicí nás přivítala i medvědička Flóra se svým příběhem, do kterého byli žáci přímo zapojeni. I když známe zatím jenom čtyři písmena, přesto žáci vyslovili i napsali další písmena naší abecedy. Při prohlídce knihovny bylo žákům vysvětleno půjčování knih a jejich označení. Již víme, jak najít knihy pro děti s tématikou pohádek i o přírodě. Každý z nás bude mít čtenářskou průkazku a kdykoliv může s rodiči nebo zase se svou třídou navštívit knihovnu. Každá kniha je zdrojem moudrosti, poučení i zábavy.