S lektorem Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě dnes trávili dopoledne páťáci, kteří se v rámci vlastivědy zdokonalovali ve vědomostech o „učiteli národů“.  Pan lektor žáky provedl životem Komenského, během kterého soutěžili v postřehu a paměti. Ukázal jim, jak vypadají obrazy vytvořené podle knihy Orbis pictus. Přiblížil, jak probíhala výuka ve školách dříve a někteří si i na vlastní kůži vyzkoušeli tělesné tresty…
Ve druhé části projektového dne páťáci v týmech zpracovávali své vlastní „orbisy“ podle připravených textů, poté je prezentovali – společně předvedli výukovou metodu pomocí obrazů a jednotlivých slov – zkoušeli své spolužáky z pozornosti a vědomostí. Společná díla se všem moc povedla a jsou k vidění na chodbě školy.