Poslední říjnový den vybízel k uspořádání projektu na téma „Halloween“.  První, druhé a páté třídy se zaplnily řadou nápaditých a strašidelných kostýmů i masek v podání nejen dětí, ale i dospělých. V jednotlivých třídách probíhala netradiční výuka, během níž si žáci hravou formou, po halloweensku, procvičovali učivo napříč různými předměty. Celý den jsme zakončili společným zhodnocením a ukázkou některých výrobků, pracovních listů i knih.