To, že je voda základní podmínkou života na Zemi, ví asi každý. Potřebujeme ji opravdu každý den. Téma vody nabízí spoustu možností ke zkoumání. V uplynulých dvou týdnech se postupně děti v jednotlivých třídách zabývaly koloběhem vody, úpravou pitné vody, vlastnostmi vody. Vyzkoušely si poznávání vody při sluchových hádankách, zhlédly naučná videa, kreslily, zapisovaly si poznatky do pracovních listů a vyzkoušely několik fyzikálních pokusů. Teď už ví, které látky jsou ve vodě rozpustné, kdy se mění skupenství vody, proč se v zimě solí silnice. Zjistily, že voda funguje jako válcová čočka i lupa…