Poslední předvánoční týden ve škole jsme se rozhodli strávit v duchu tradic a zvyků. V jednotlivých třídách se děti seznámily s vánočními tradicemi, prakticky si vyzkoušely vánoční zvyky, zahrály si vánoční hry a naladily se na vánoční atmosféru. Projekt jsme společně zakončili zpěvem koled.