Žáci 5.tříd měli možnost upevnit a rozšířit své znalosti o horninách a nerostech během přírodovědného projektu, který proběhl ve spolupráci s DDM Šikula. Děti se seznámily s prací geologa a dalšími povoláními, která s danou problematikou souvisí – vulkanolog, seismolog, petrolog a pod. Společně v týmech páťáci zkoumali pomocí mikroskopů a lup různé druhy nerostů a hornin a pokusili se je správně určit. Lektorka dětem dovezla rozsáhlou ukázku geologické sbírky, díky níž se žáci naučili základům třídění „kamenů“ podle jejich vzniku a velkou zajímavostí bylo zjišťování vlastností hornin a minerálů pomocí UV baterky. Na závěr si všichni mohli prohlédnout různé zkameněliny a diskutovat s paní lektorkou o všech zajímavostech této oblasti neživé přírody.